Túi Xách Hàng Hiệu --> TÚI XÁCH LV --> TXH2441D

 

Hàng Hiệu : 
TÚI XÁCH LV

                     BRITTANY


Size : 
30x23x13 cm

Mã hàng : 
TXH2441D

Giá tiền : 
3.600.000

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

tags: yume fashion, tui xach lv , túi xách lv , gio xach lv, tui xach chanel, túi xách chanel, tui xach gucci, túi xách gucci, tui xach hermes, túi xách hermes, tui xach burberry, túi xách burberry, tui xach hang hieu, bop lv, bop chanel, bop gucci, bop hermes, bop burberry, mat kinh lv, mat kinh chanel, mat kinh gucci, mat kinh hermes, mat kinh burberry, mat kinh dior, mat kinh ferragamo, non lv, non gucci, non hermes, non burberry