Dây Nịt LV, Dây Nịt GUCCI, Dây Nịt HERMES, Dây Nịt BURBERRY, Dây Nịt FERRAGAMO

 

DÂY NỊT FERRAGAMO

 

DNT2276D

 


350.000 VNĐ

 


 
 

 

DÂY NỊT TORY BURCH

 

DNT2142C

 


420.000 VNĐ

 


 
 

 

DÂY NỊT LV

 

DNT1974N

 


450.000 VNĐ

 


 
 

 

tags: yume fashion, tui xach lv , túi xách lv , gio xach lv, tui xach chanel, túi xách chanel, tui xach gucci, túi xách gucci, tui xach hermes, túi xách hermes, tui xach burberry, túi xách burberry, tui xach hang hieu, bop lv, bop chanel, bop gucci, bop hermes, bop burberry, mat kinh lv, mat kinh chanel, mat kinh gucci, mat kinh hermes, mat kinh burberry, mat kinh dior, mat kinh ferragamo, non lv, non gucci, non hermes, non burberry