Túi Xách Chanel , Giỏ Xách Chanel , Tui Xach Chanel , Gio Xach Chanel ♥ ♥ ♥ AAA

 

 

TÚI XÁCH CHANEL

WOC Caviar Leather

 

TXH2584B

 


5.000.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

WOC Lambskin

 

TXH2582X

 


5.000.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

WOC Lambskin

 

TXH2582P

 


5.000.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

WOC Lambskin

 

TXH2582N

 


5.000.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

WOC Lambskin

 

TXH2582L

 


5.000.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

WOC Lambskin

 

TXH2582K

 5.000.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

WOC Lambskin

 

TXH2582G

 


5.000.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

WOC Lambskin

 

TXH2582D

 


5.000.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

WOC Lambskin

 

TXH2582B

 


5.000.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

FLAP BAG WITH TOP HANDLE

 

TXH2581L

 14.000.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

FLAP BAG WITH TOP HANDLE

 

TXH2581G

 


14.000.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

FLAP BAG WITH TOP HANDLE

 

TXH2581D

 


14.000.000 VNĐ

 


 
 

 

tags: yume fashion, tui xach lv , túi xách lv , gio xach lv, tui xach chanel, túi xách chanel, tui xach gucci, túi xách gucci, tui xach hermes, túi xách hermes, tui xach burberry, túi xách burberry, tui xach hang hieu, bop lv, bop chanel, bop gucci, bop hermes, bop burberry, mat kinh lv, mat kinh chanel, mat kinh gucci, mat kinh hermes, mat kinh burberry, mat kinh dior, mat kinh ferragamo, non lv, non gucci, non hermes, non burberry