Túi Xách Chanel , Giỏ Xách Chanel , Tui Xach Chanel , Gio Xach Chanel ♥ ♥ ♥ AAA

 

 

TÚI XÁCH CHANEL

BOY HANDLE LAMBSKIN

 

TXH2514D

 9.700.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Coco Caviar leather

 

TXH2513R

 9.700.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Coco Caviar leather

 

TXH2513G

 9.700.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Coco Caviar leather

 

TXH2513B

 9.700.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

CLUTCH LAMBSKIN

 

TXH2512D

 5.300.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

FLAP BAG LAMBSKIN

 

TXH2510D

 5.500.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

WAIST BAG LAMBSKIN

 

TXH2508

 8.900.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

WOC Cafskin

 

TXH2507

 5.500.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Coco Caviar leather

 

TXH2502R

 


11.000.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Coco Caviar Leather

 

TXH2502D

 


9.700.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Boy Caviar leather

 

TXH2493

 


8.400.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

CHANEL GABRIELLE HOBO BAG

 

TXH2492W

 


8.900.000 VNĐ

 


 
 

 

tags: yume fashion, tui xach lv , túi xách lv , gio xach lv, tui xach chanel, túi xách chanel, tui xach gucci, túi xách gucci, tui xach hermes, túi xách hermes, tui xach burberry, túi xách burberry, tui xach hang hieu, bop lv, bop chanel, bop gucci, bop hermes, bop burberry, mat kinh lv, mat kinh chanel, mat kinh gucci, mat kinh hermes, mat kinh burberry, mat kinh dior, mat kinh ferragamo, non lv, non gucci, non hermes, non burberry