Túi Xách Chanel , Giỏ Xách Chanel , Tui Xach Chanel , Gio Xach Chanel ♥ ♥ ♥ AAA

 

 

TÚI XÁCH CHANEL

FLAP BAG WITH TOP HANDLE

 

TXH2581B

 


14.000.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Flap Bag Lambskin

 

TXH2573R

 


12.500.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Flap Bag Lambskin

 

TXH2573G

 


12.500.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Flap Bag Lambskin

 

TXH2573D

 


12.500.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Coco Calfskin

 

TXH2571R

 


11.500.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Coco Calfskin

 

TXH2571G

 


11.500.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

DRAWSTRING BAG

 

TXH2569D

 


12.500.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Boy Caviar Leather

 

TXH2565S

 


9.100.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Boy Caviar Leather

 

TXH2564C

 


9.100.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Boy V Lambskin

 

TXH2560D

 


9.600.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

WOC CAVIAR LEATHER

 

TXH2559

 


4.500.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Boy V Da Nhung

 

TXH2558B

 


8.900.000 VNĐ

 


 
 

 

tags: yume fashion, tui xach lv , túi xách lv , gio xach lv, tui xach chanel, túi xách chanel, tui xach gucci, túi xách gucci, tui xach hermes, túi xách hermes, tui xach burberry, túi xách burberry, tui xach hang hieu, bop lv, bop chanel, bop gucci, bop hermes, bop burberry, mat kinh lv, mat kinh chanel, mat kinh gucci, mat kinh hermes, mat kinh burberry, mat kinh dior, mat kinh ferragamo, non lv, non gucci, non hermes, non burberry