Túi Xách Chanel , Giỏ Xách Chanel , Tui Xach Chanel , Gio Xach Chanel ♥ ♥ ♥ AAA

 

 

TÚI XÁCH CHANEL

BOY CALFSKIN

 

TXH2557R

 


8.900.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

BOY CALFSKIN

 

TXH2557D

 


8.900.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

WOC CALFSKIN

 

TXH2553S

 


4.200.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

WOC CALFSKIN

 

TXH2553D

 


4.200.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

BOY DA TRĂN

 

TXH2551W

 


13.500.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

BOY DA TRĂN

 

TXH2550X

 


21.000.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

BOY DA TRĂN

 

TXH2550K

 


21.000.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

BOY V LAMBSKIN

 

TXH2549R

 


9.800.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

BOY V LAMBSKIN

 

TXH2549P

 


9.100.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Classic Calfskin

 

TXH2546D

 


17.000.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

WOC LAMBSKIN

 

TXH2544V

 


4.200.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

WOC LAMBSKIN

 

TXH2544B

 


4.200.000 VNĐ

 


 
 

 

tags: yume fashion, tui xach lv , túi xách lv , gio xach lv, tui xach chanel, túi xách chanel, tui xach gucci, túi xách gucci, tui xach hermes, túi xách hermes, tui xach burberry, túi xách burberry, tui xach hang hieu, bop lv, bop chanel, bop gucci, bop hermes, bop burberry, mat kinh lv, mat kinh chanel, mat kinh gucci, mat kinh hermes, mat kinh burberry, mat kinh dior, mat kinh ferragamo, non lv, non gucci, non hermes, non burberry