Túi Xách Chanel , Giỏ Xách Chanel , Tui Xach Chanel , Gio Xach Chanel ♥ ♥ ♥ AAA

 

 

TÚI XÁCH CHANEL

FLAP BAG LAMBSKIN

 

TXH2538X

 


8.200.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Boy V Caviar Leather

 

TXH2532D

 


8.100.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Boy V Caviar Leather

 

TXH2532B

 


8.100.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Boy V Caviar Leather

 

TXH2531D

 


9.100.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Boy V Caviar Leather

 

TXH2531B

 


9.100.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

WOC LAMBSKIN

 

TXH2528R

 


4.500.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

WOC Lambskin

 

TXH2528G

 


4.500.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

WOC LAMBSKIN

 

TXH2528D

 


4.500.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

WOC CAVIAR LEATHER

 

TXH2525S

 


4.200.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

WOC CAVIAR LEATHER

 

TXH2525E

 


4.200.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

WOC CAVIAR LEATHER

 

TXH2524S

 


4.200.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

WOC CAVIAR LEATHER

 

TXH2524K

 


4.200.000 VNĐ

 


 
 

 

tags: yume fashion, tui xach lv , túi xách lv , gio xach lv, tui xach chanel, túi xách chanel, tui xach gucci, túi xách gucci, tui xach hermes, túi xách hermes, tui xach burberry, túi xách burberry, tui xach hang hieu, bop lv, bop chanel, bop gucci, bop hermes, bop burberry, mat kinh lv, mat kinh chanel, mat kinh gucci, mat kinh hermes, mat kinh burberry, mat kinh dior, mat kinh ferragamo, non lv, non gucci, non hermes, non burberry