Túi Xách Chanel , Giỏ Xách Chanel , Tui Xach Chanel , Gio Xach Chanel ♥ ♥ ♥ AAA

 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Classic 30 Caviar Leather

 

TXH2377R

 


13.000.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Classic 30 Caviar Leather

 

TXH2377G

 


13.000.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Classic 30 Caviar Leather

 

TXH2377D

 


13.000.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Classic 30 Caviar Leather

 

TXH2377B

 


13.000.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Boy 25 V Line Lambskin

 

TXH2374R

 


8.400.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Boy 25 V Line Lambskin

 

TXH2374N

 


8.400.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Boy 25 V Line Lambskin

 

TXH2374B

 


8.400.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Chanel Lambskin 2015

 

TXH2356B

 


7.000.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Classic 25 Lamskin

 

TXH2351R

 


9.100.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Classic 25 Lamskin

 

TXH2351D

 


9.100.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Classic 28 Caviar Leather

 

TXH2347X

 


9.950.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Classic 28 Caviar Leather

 

TXH2347R

 


9.950.000 VNĐ

 


 
 

 

tags: yume fashion, tui xach lv , túi xách lv , gio xach lv, tui xach chanel, túi xách chanel, tui xach gucci, túi xách gucci, tui xach hermes, túi xách hermes, tui xach burberry, túi xách burberry, tui xach hang hieu, bop lv, bop chanel, bop gucci, bop hermes, bop burberry, mat kinh lv, mat kinh chanel, mat kinh gucci, mat kinh hermes, mat kinh burberry, mat kinh dior, mat kinh ferragamo, non lv, non gucci, non hermes, non burberry