Túi Xách Chanel , Giỏ Xách Chanel , Tui Xach Chanel , Gio Xach Chanel ♥ ♥ ♥ AAA

 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Classic 28 Caviar Leather

 

TXH2347D

 


9.950.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Classic 28 Caviar Leather

 

TXH2347B

 


9.950.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Classic 28 Caviar Leather

 

TXH2347

 


9.950.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Chanel Original Leather

 

TXH2328R

 


7.000.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Boy 25 Original Lambskin

 

TXH2319K

 


8.150.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Boy 25 Original Caviar Leather

 

TXH2318K

 


8.150.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Boy 25 Original Caviar Leather

 

TXH2318B

 


8.150.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Boy 25 Original Caviar Leather

 

TXH2317D

 


8.150.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Boy 25 Original Lambskin

 

TXH2316D

 


8.150.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Boy 20 Lambskin

 

TXH2311V

 


6.500.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Boy 20 Caviar Leather

 

TXH2310V

 


6.500.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Boy 20 Caviar Leather

 

TXH2310T

 


6.500.000 VNĐ

 


 
 

 

tags: yume fashion, tui xach lv , túi xách lv , gio xach lv, tui xach chanel, túi xách chanel, tui xach gucci, túi xách gucci, tui xach hermes, túi xách hermes, tui xach burberry, túi xách burberry, tui xach hang hieu, bop lv, bop chanel, bop gucci, bop hermes, bop burberry, mat kinh lv, mat kinh chanel, mat kinh gucci, mat kinh hermes, mat kinh burberry, mat kinh dior, mat kinh ferragamo, non lv, non gucci, non hermes, non burberry