Túi Xách Chanel , Giỏ Xách Chanel , Tui Xach Chanel , Gio Xach Chanel ♥ ♥ ♥ AAA

 

 

TÚI XÁCH CHANEL

GABRIELLE HOBO BAG

 

TXH2616G

 9.800.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

GABRIELLE HOBO BAG

 

TXH2616B

 9.800.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Boy 25 Caviar Leather

 

TXH2610R

 9.100.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Boy 25 Lambskin

 

TXH2609K

 9.100.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Boy 25 Lambskin

 

TXH2608X

 9.100.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Boy 25 Lambskin

 

TXH2608O

 9.100.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Claasic V 25 Lambskin

 

TXH2605G

 11.500.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Classic 25 Lambskin

 

TXH2604G

 11.500.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Boy 25 Lambskin

 

TXH2603H

 9.800.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Boy 25 Lambskin

 

TXH2603G

 9.800.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Camera Case

 

TXH2599D

 6.500.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Camera Case

 

TXH2599B

 6.500.000 VNĐ

 


 
 

 

tags: yume fashion, tui xach lv , túi xách lv , gio xach lv, tui xach chanel, túi xách chanel, tui xach gucci, túi xách gucci, tui xach hermes, túi xách hermes, tui xach burberry, túi xách burberry, tui xach hang hieu, bop lv, bop chanel, bop gucci, bop hermes, bop burberry, mat kinh lv, mat kinh chanel, mat kinh gucci, mat kinh hermes, mat kinh burberry, mat kinh dior, mat kinh ferragamo, non lv, non gucci, non hermes, non burberry