Túi Xách Chanel , Giỏ Xách Chanel , Tui Xach Chanel , Gio Xach Chanel ♥ ♥ ♥ AAA

 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Classic 25 Caviar Leather

 

TXH2635R

 11.500.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Classic 25 Caviar Leather

 

TXH2635E

 11.500.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Classic 25 Caviar Leather

 

TXH2635D

 11.500.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Classic 25 Caviar Leather

 

TXH2634K

 11.500.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Classic 25 Caviar Leather

 

TXH2634G

 11.500.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Classic 25 Caviar Leather

 

TXH2634E

 11.500.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

GABRIELLE HOBO BAG

 

TXH2624X

 9.800.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

GABRIELLE HOBO BAG

 

TXH2620N

 9.800.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

WOC Carviar Leather

 

TXH2619Y

 4.200.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

WOC Carviar Leather

 

TXH2619H

 4.200.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

WOC Carviar Leather

 

TXH2619G

 4.200.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

WOC Calfskin

 

TXH2618D

 5.000.000 VNĐ

 


 
 

 

tags: yume fashion, tui xach lv , túi xách lv , gio xach lv, tui xach chanel, túi xách chanel, tui xach gucci, túi xách gucci, tui xach hermes, túi xách hermes, tui xach burberry, túi xách burberry, tui xach hang hieu, bop lv, bop chanel, bop gucci, bop hermes, bop burberry, mat kinh lv, mat kinh chanel, mat kinh gucci, mat kinh hermes, mat kinh burberry, mat kinh dior, mat kinh ferragamo, non lv, non gucci, non hermes, non burberry